CATEGORY การเช่ารถใน ญี่ปุ่น/Rent a Car in Japan

ข้อมูลพื้นฐานของการเช่ารถในประเทศญี่ปุ่น (ข้อมูล 11 ข้อที่อยากให้ทราบไว้ล่วงหน้า)

ข้อมูลพื้นฐานของการเช่ารถในประเทศญี่ปุ่น (ข้อมูล 11 ข้อที่อยากให้ทราบไว้ล่วงหน้า)

สำหรับการเช่ารถในประเทศญี่ปุ่นและประเทศนอกญี่ปุ่นนั้น อาจจะมีข้อแตกต่างกันเล็กน้อย เราได้สรุปข้อมูลขั้นพื้นฐาน…

ข้อดี 3 ประการในการใช้บริการรถเช่าระหว่างท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น

ข้อดี 3 ประการในการใช้บริการรถเช่าระหว่างท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น (รถเช่า ฉบับพื้นฐาน)

คงจะมีผู้ที่กังวลเรื่องการขับรถเช่าในประเทศญี่ปุ่นอยู่เป็นจำนวนมากเป็นแน่ แต่ถ้าไม่ใช่การขับรถในเมืองใหญ่ของญี…

3 เทคนิคในการเช่ารถสุดคุ้มในประเทศญี่ปุ่น

3 เทคนิคในการเช่ารถสุดคุ้มในประเทศญี่ปุ่น (รถเช่า ฉบับพื้นฐาน)

ขอแนะนำเคล็ดลับ 3 ประการในการเช่ารถยนต์ในประเทศญี่ปุ่นที่ได้ประโยชน์และคุ้มค่า 1. เปรียบเทียบสินค้าของบริษัทรถ…